MENU
LIÊN HỆ
Tất Cả Xây dựng Nhà Ở - Căn Hộ Biệt thự - Resort nghĩ dưỡng Thương Mại Nhà Hàng - Khách Sạn Đồ gỗ xuất khẩu Sa bàn - mô hình
  • Mô hình dự án: Thanh Yên Nha Trang ( tỉ lệ 1/250)
  • Tình Trạng Dự Án:

   Đã Hoàn Thành

  • Hạng Mục Công Việc:

   None

  • Mô hình dự án: Nam Long Marina ( tỉ lệ 1/250)
  • Tình Trạng Dự Án:

   Đã Hoàn Thành

  • Hạng Mục Công Việc:

   None

  • Mô hình dự án: Palm city ( tỉ lệ 1/100)
  • Tình Trạng Dự Án:

   Đã Hoàn Thành

  • Hạng Mục Công Việc:

   None

  • Mô hình dự án: Estella ( tỉ lệ 1/100)
  • Tình Trạng Dự Án:

   Đã Hoàn Thành

  • Hạng Mục Công Việc:

   None

  • Mô hình dự án: Diamon Lotus ( tỉ lệ 1/150)
  • Tình Trạng Dự Án:

   Đã Hoàn Thành

  • Hạng Mục Công Việc:

   None

  • Mô hình dự án: Riviera Point ( tỉ lệ 1/300)
  • Tình Trạng Dự Án:

   Đã Hoàn Thành

  • Hạng Mục Công Việc:

   None

  • Mô hình dự án: MU tỉ lệ 1/75 (Empie city)
  • Tình Trạng Dự Án:

   Đã Hoàn Thành

  • Hạng Mục Công Việc:

   None

  • Sa bàn - mô hình
  • Tình Trạng Dự Án:

   Đã Hoàn Thành

  • Hạng Mục Công Việc:

   Sản xuất lắp đặt mô hình:

   - Mô hình quy hoạch đô thị

   - Mô hình nhà cao tầng

   - Mô hình thiết kế ý tưởng

   - Mô hình nội thất

 • 5c1afff8e4a8d6758f942526
 • 5c1affc5e4a8d6758f942506
 • 5c1aff88e4a8d6758f9424e5
 • 5c1aff54e4a8d6758e5860e9
 • 5c1aff20e4a8d6758e5860d0
 • 5c1afedde4a8d6758f9424e4
 • 5c1afd9de4a8d6758e58608f
 • 5c1af47ee4a8d6758f94244c
 • 5c1afff8e4a8d6758f942526

  Mô hình dự án: Thanh Yên Nha Trang ( tỉ lệ 1/250)

 • 5c1affc5e4a8d6758f942506

  Mô hình dự án: Nam Long Marina ( tỉ lệ 1/250)

 • 5c1aff88e4a8d6758f9424e5

  Mô hình dự án: Palm city ( tỉ lệ 1/100)

 • 5c1aff54e4a8d6758e5860e9

  Mô hình dự án: Estella ( tỉ lệ 1/100)

 • 5c1aff20e4a8d6758e5860d0

  Mô hình dự án: Diamon Lotus ( tỉ lệ 1/150)

 • 5c1afedde4a8d6758f9424e4

  Mô hình dự án: Riviera Point ( tỉ lệ 1/300)

 • 5c1afd9de4a8d6758e58608f

  Mô hình dự án: MU tỉ lệ 1/75 (Empie city)

 • 5c1af47ee4a8d6758f94244c

  Sa bàn - mô hình