MENU
LIÊN HỆ
Tất Cả Xây dựng Nhà Ở - Căn Hộ Biệt thự - Resort nghĩ dưỡng Thương Mại Nhà Hàng - Khách Sạn Đồ gỗ xuất khẩu Sa bàn - mô hình
  • Thi công VPDD Takenaka
  • Tình Trạng Dự Án:

   Đã Hoàn Thành

  • Hạng Mục Công Việc:

   Takenaka tại Việt Nam

  • Dự án 80 căn nhà liền kề
  • Tình Trạng Dự Án:

   Đang Xây Dựng

  • Hạng Mục Công Việc:

   None

 • 5d131fa9e4a8d612051f265a
 • 5c1b0548e4a8d6758e5861b4
 • 5d131fa9e4a8d612051f265a

  Thi công VPDD Takenaka

 • 5c1b0548e4a8d6758e5861b4

  Dự án 80 căn nhà liền kề