MENU
LIÊN HỆ
Tất Cả Xây dựng Nhà Ở - Căn Hộ Biệt thự - Resort nghĩ dưỡng Thương Mại Nhà Hàng - Khách Sạn Đồ gỗ xuất khẩu Sa bàn - mô hình
Thi công VPDD Takenaka

Thi công VPDD Takenaka

NTcons.

Hạng mục thi công:

1. Cải tạo văn phòng chính

2. Cung cấp gói thiết bị đồ gỗ văn phòng

Thi công VPDD Takenaka
Thi công VPDD Takenaka
Thi công VPDD Takenaka
Thi công VPDD Takenaka
Thi công VPDD Takenaka